Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018

Έκτακτη Ιερατική Σύναξη της Ι.Μ. Κερκύρας.
Το πρωί της Τετάρτης 14 Νοεμβρίου 2018 συνεκλήθη εκτάκτως  Ιερατική Σύναξη της Ι.Μ. Κερκύρας, υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκταρίου, στο Πνευματικό Κέντρο, όπου και εξέδωσε το κάτωθι ψήφισμα :

Οἱ ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κερκύρας, Παξῶν καί Διαποντίων Νήσων συμμετείχαμε σέ ἔκτακτη ἱερατική σύναξη ὁποία ἔγινε ὑπό τήν προεδρία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νεκταρίου τήν Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 στό Πνευματικό Κέντρο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Θέμα τῆς συνάξεως ἦταν  οἱ ἐξελίξεις οἱ ὁποῖες ἀφοροῦν τόσο τήν ἐπικείμενη συνταγματική ἀναθεώρηση, ὅσο καί τήν θέση μας στήν ἑλληνική κοινωνία, ὕστερα ἀπό τήν αἰφνίδια ἀνακοίνωση προθέσεως συμφωνίας μεταξύ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλάδος κ. Ἱερωνύμου καί τοῦ Πρωθυπουργοῦ κ. Τσίπρα.

            Οἱ ἱερεῖς, ὕστερα ἀπό συζήτηση καί κατάθεση προβληματισμῶν, ὁμοφώνως ἐγκρίνουμε καί ὑπογράφουμε τό κάτωθι ψήφισμα:

1.                  Ἐκφράζουμε τήν βαθιά ἀνησυχία μας καί τήν ἀντίθεσή μας στήν πρόταση τοῦ κυβερνῶντος κόμματος γιά ἀναθεώρηση τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Συντάγματος τῆς χώρας μας μέ τήν εἰσαγωγή τῆς πρότασης: «Ἡ Ἑλληνική Πολιτεία εἶναι θρησκευτική οὐδέτερη». Κατ’ ἀρχάς ἡ δήλωση αυτή διαγράφει μέ τόν πλέον ἐπίσημο τρόπο ἕνα συστατικό στοιχεῖο τῆς ταυτότητας τῆς πατρίδος μας, ὅπου Πολιτεία καί Ἐκκλησία πορεύονται ἀπό τά χρόνια τοῦ Βυζαντίου μέ συναλληλία. Ἡ θρησκευτική οὐδετερότητα τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας θά ἔχει ἄμεσες συνέπειες στόν τρόπο λειτουργίας τοῦ κράτους ἔναντι τῶν παραδόσεων τοῦ  λαοῦ μας, οἱ ὁποῖες εἶναι κατοχυρωμένες θεσμικά. Εἶναι πιθανόν νά καταργηθοῦν γιά παράδειγμα ἀπό ἐπίσημες ἑορτές τοῦ κράτους οἱ ἑορτές τῆς πίστεώς μας, ὅπως τά Χριστούγεννα, τά Θεοφάνεια, ἡ Κοίμηση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἡ μνήμη τῶν τοπικῶν Ἁγίων, μέ ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται γιά τίς ἀργίες ἀπό τήν ἐργασία, ἀπό τά μαθήματα τῶν σχολείων, ἀπό τό δικαίωμα στολισμοῦ τῶν πόλεων, ἀπό τήν τέλεση λιτανειῶν, εφόσον ὅλες αὐτές οἱ ἐκδηλώσεις θά θεωροῦνται στοιχεῖα τοῦ ἰδιωτικοῦ βίου τῶν ἀνθρώπων καί ὄχι τῆς δημόσιας παράδοσης. Παράλληλα, δέν ἀποκλείεται νά τεθοῦν ζητήματα ὅπως ἡ ἀφαίρεση τοῦ σταυροῦ και τῶν εἰκόνων ἀπό δημόσιους χώρους, ἀπό τά σχολεῖα, τά δικαστήρια, ἐνῶ καί τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν αὐτομάτως θά μετατραπεῖ σέ Θρησκειολογία.  

Ἡ μέχρι τώρα συμπόρευση Πολιτείας καί Ἑκκλησίας εἶναι σύμφωνη μέ τα πατροπαράδοτα τοῦ λαοῦ μας, ενῶ οὐδέποτε ἐτέθη ζήτημα παραβίασης τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καί ὅλων τῶν δκαιωμάτων τῶν ἑτεροδόξων, τῶν ἀλλοθρήσκων, τῶν θρησκευτικῶς ἀδιαφόρων, τῶν ἀθέων, καθότι προστατεύονται ἐπαρκῶς ἀπό τό ἄρθρο 13 τοῦ ὑφιστάμενου Συντάγματος.  

Ἐπικρατοῦσα θρησκεία σημαίνει μέχρι σήμερα ὅτι ἡ πολιτεία ἀναγνωρίζει ὡς θρησκεία τοῦ κράτους τήν πίστη τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, τήν ὁποία ἀκολουθεῖ ἡ συντριπτική πλειονότητα τῶν Ἑλλήνων.   Ὅπως παρατηρεῖ, ἄλλωστε,    Σεβασμιωτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος: «Ἡ Ἑλληνική Πολιτεία δέν μπορεῖ νά εἶναι θρησκευτικά οὐδέτερη ὅταν εἶναι ὑποχρεωμένη νά προστατεύση τήν μουσουλμανική μειονότητα τῆς Θράκης, βάσει τῆς   συνθήκης τῆς Λωζάννης».

Διαμαρτυρόμεθα λοιπόν γιά τήν πρόταση καί ζητοῦμε τό ἄρθρο 3 νά παραμείνει ὥς ἔχει.

 

2.                  Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στό θέμα τῆς μισθοδοσίας τοῦ κλήρου ἐκφράζουμε τήν βαθιά ἀνησυχία μας γιά τήν ἀνακοινωθεῖσα πρόθεση συμφωνίας γιά τούς κάτωθι λόγους:

α. διότι ἔγιναν διαπραγματεύσεις ἐν κρυπτῷ μεταξύ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί τοῦ πρωθυπουργοῦ, ὡσάν ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος νά μήν διοικεῖται ἀπό τήν Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας, ἀλλά μόνον ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο. Τήν ἴδια στιγμή, γιά ἕνα θέμα τό ὁποῖο ἔχει ἄμεσες συνέπειες στήν ζωή τόσο ἡμῶν τῶν ἰδίων ὅσο καί τῶν οἰκογενειῶν μας, καθότι οἱ περισσότεροι εἴμαστε ἔγγαμοι καί γονεῖς, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐφάνη σάν νά μήν ἐνδιαφέρεται γιά τήν γνώμη μας, σάν νά μήν ἐνδιαφέρεται γιά τούς ἱερεῖς, τά παιδιά του, τά παιδιά ὅλων τῶν ἐπισκόπων!

β. Ἡ ὅλη μεθόδευση τῆς συμφωνίας εἶναι τό εὐχαριστῶ γιά τό ὅτι ἐπί δέκα χρόνια στά ὁποῖα ἐκράτησε καί κρατᾶ ἡ οἰκονομική κρίση στήν πατρίδα μας, ἡ Ἐκκλησία καί ἰδιαίτερα οἱ ἐνορίες καί οἱ ἱερεῖς, ὡς ἀχθοφόροι τῆς ἀγάπης, τρέξαμε καί θά συνεχίσουμε νά τρέχουμε προκειμένου νά συλλέξουμε τόν ἐπιούσιο ἄρτο τῶν ἀνθρώπων πού μαστίζονται ἀπό τήν κρίση καί ἔχασαν τήν ἀξιοπρεπῆ ζωή καί διαβίωσή τους. Οἱ ἱερεῖς, εἴτε μέ τά συσσίτια, εἴτε μέ τά κοινωνικά παντοπωλεῖα, μέ τήν συγκέντρωση ρούχων καί φαρμάκων προσπαθήσαμε νά στηρίξουμε  τό  σύνολο τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, γιά νά μήν καταρρεύσει. Τό μεγαλύτερο προνοιακό ἔργο τῆς πατρίδας μας τό ἔχει ἀναλάβει ἡ Ἐκκλησία καί οἱ προνοιακές μονάδες εἶναι οἱ ἄριστες, σέ σύγκριση μάλιστα καί μέ τίς κρατικές. Ἀντί τοῦ μάνα λοιπόν χολή; Ἀντί τοῦ εὐχαριστῶ ὁ διωγμός καί ὁ ἐμπαιγμός;

γ. Ἡ ὅλη ἐπιχειρηματολογία περί τῆς προθέσεως συμφωνίας στηρίζεται οὐσιαστικά στό ὅτι τό ἑλληνικό κράτος δέν ἔχει ἀναγνωρίσει ἐπίσημα ὅτι ὀφείλει στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀποζημίωση γιά τήν ἀναγκαστική  ἀπαλλοτρίωση τῆς περιουσίας της, καί γι’ αὐτό χορηγεῖ τούς μισθούς τῶν κληρικῶν. Ὅταν ὅμως τό ἑλληνικό κράτος ἐν τοῖς πράγμασι (de facto) χορηγεῖ αὐτήν τήν μισθοδοσία, μέ πρώτη ἀπόφαση τῆς Δ’ Ἐθνοσυνέλευσης τοῦ 1829 καί μέ ὁριστική καταβολή τῶν ὑπεσχημένων ἀπό τό 1945 (μέρους τοῦ μισθοῦ), τό 1968 (πλήρης ἐξομοίωση τῶν κληρικῶν μέ τούς ὑπόλοιπους δημοσίους ὑπαλλήλους) καί τό 2013 μέ τήν ἔνταξη τῶν κληρικῶν στήν Ἑνιαία Ἀρχή Πληρωμῶν, τί ἄλλο μαρτυρεῖ παρά τήν ἀναγνώριση ἐκ μέρους τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας  ὅτι ὀφείλει στήν Ἐκκλησία;

Σκόπιμα (;) ὁ Ἁρχιεπίσκοπος σπεύδει νά χαιρετίσει τήν συμφωνία ὡς τήν πρώτη ἐπίσημη ἀναγνώριση ἀπό τήν πλευρά τοῦ κράτους ὅτι μισθοδοτεῖ τόν κλῆρο ἀντί τῆς περιουσίας πού ἀπαλλοτρίωσε. Μήπως ὅμως ἡ ἔμμεση παραίτηση τῆς Ἐκκλησίας ἀπό ὅποιο δικαίωμα ἄλλης ἀποζημίωσης, ἔστω καί μέ ἀμφίβολα ἀποτελέσματα (ἄν καί ἡ ἀπόφαση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τό 1994 γιά τήν μοναστηριακή  περιουσία, διά τῆς ὁποίας δικαιώθηκαν οἱ Μονές πού προσέφυγαν σ’ αὐτό ἐναντίον τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους πού ἐπεχείρησε νά ἀπολλοτριώσει γιά μία ἀκόμη φορά τίς περιουσίες τους μέ τόν νόμο Τρίτση τοῦ 1987, δείχνει ὅτι ὅταν ὑπάρχει θέληση, προετοιμασία καί ἀποφασιστικότητα ὅλα γίνονται), λύνει τά χέρια τοῦ κράτους γιά νά φανεῖ ἐπιλῆσμον γιά μία ἀκόμη φορά;

δ. Πόσο βέβαιοι καί ἥσυχοι μποροῦμε νά εἴμαστε γιά τήν ἀπόδοση τῆς ἐπιδότησης μέ τήν ὁποία τό ἑλληνικό κράτος θά καλύψει τούς μισθούς τῶν κληρικῶν, ὅταν διαπιστώνουμε καθημερινά ὅτι ὅπου ὑπάρχει ὁ τρόπος τῆς ἐπιδότησης, αὐτή δέν καταβάλλεται πάντοτε πλήρως καί στήν ὥρα της; Γιατί δέν ἀρκούμαστε στήν καταβολή τῶν μισθῶν μας ἀπό τήν Ἑνιαία Ἁρχή Πληρωμῶν, διά τῆς ὁποίας ὅ,τι ἰσχύει γιά τούς ἄλλους κρατικούς ὑπαλλήλους ἰσχύει καί γιά μᾶς, κάτι πού μᾶς ἀπάλλαξε ἀπό τό ἄγχος τῆς ἐπιβίωσης, δίδοντάς μας τήν δυνατότητα νά ἀφοσιωθοῦμε ἀπρόσκοπτα στά καθήκοντά μας;

ε. Γιατί νά ὑπάρξει διαχωρισμός ἀνάμεσα στούς ἱερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί στούς ἱερεῖς τῆς Κρήτης καί τῶν Δωδεκανήσων, ὅπως δυστυχῶς ἀφήνεται νά διαφανεῖ σχετικά μέ τήν συμφωνία; Δύο ταχυτήτων ἱερεῖς θά ὑπάρξουν: αὐτοί πού θά περιμένουν τήν ἐπιδότηση καί αὐτοί πού θά ἀνήκουν στήν Ἑνιαία Ἁρχή Πληρωμῶν. Μήπως στήν συνέχεια θά ὑπάρξουν καί δύο καθεστῶτα ἐκκλησιαστικῆς ἐκπαίδευσης, αὐτά τῶν Ἀκαδημιῶν Ἀθήνας, Θεσσαλονίκης καί Ἰωαννίνων, στά ὁποῖα οἱ διδάσκοντες καί τό προσωπικό θά πληρώνονται μέ ἐπιδότηση, καί τῆς Κρήτης, στό ὁποῖο οἱ πληρωμές θά γίνονται ἀπό τήν Ἑνιαία Ἀρχή Πληρωμῶν; Μήπως θά ὑπάρξουν καί δύο περιεχόμενα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, δύο τρόποι ἀναγνωρίσεως τῶν Μητροπολιτῶν κ.ο.κ. Τραγελαφικές καταστάσεις...

στ. Διαμαρτυρόμαστε γιά τόν χαρακτηρισμό ὅτι μέ τήν συμφωνία «θά ἀποτινάξουμε τήν ρετσινιά τοῦ δημοσίου ὑπάλλήλου». Τό ὅτι τύποις δέν εἴμαστε «δημόσιοι ὑπάλληλοι» ἀλλά «θρησκευτικοί λειτουργοί», τό γνωρίζουμε. Τό ὅτι στήν οὐσία οὐδέποτε συμπεριφερόμαστε καί λειτουργοῦμε ὡς «δημόσιοι ὑπάλληλοι», μέ τήν κακή ἔννοια τοῦ ὅρου, δηλαδή ὡς ἀνεύθυνοι, ἀδιάφοροι, κακοί ἐπαγγελματίες, οἱ ὁποῖοι κοιτοῦμε μόνο τό ὡράριο καί τόν μισθό μας, τό γνωρίζει τόσο ὁ ἐπίσκοπός μας ὅσο καί ὁ λαός τόν ὁποῖο διακονοῦμε ἀπό φυλακῆς πρωίας μέχρι νυκτός, χωρίς ἀργίες, χωρίς Κυριακές, χωρίς νά ἐπικαλεστοῦμε ὡράρια, μέ στερήσεις, κάποτε καί μέ παραμέληση τῶν παιδιῶν μας. Προτιμοῦμε ὅμως νά εἴμαστε «δημόσιοι ὑπάλληλοι» μέ τήν ἔννοια ὅτι ὑπηρετοῦμε τό κοινό καλό καί ἐπιστρέφουμε στό πολλαπλάσιο  στήν πολιτεία πού μᾶς χορηγεῖ τόν μισθό μας, κοινωνικό, ἠθικό, ὑλικό, πνευματικό καλό, μέ πνεῦμα προσφορᾶς καί θυσίας, καθώς καί διάσωσης τῶν πατροπαράδοτων τοῦ τόπου μας, ὅπως κανένας ἄλλος δημόσιος θεσμός!

ζ. Στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἰσχύουν ἡ ἐλευθερία τοῦ λόγου, «ἡ τῶν πλειόνων ψῆφος», ἀλλά καί ἡ πειθώ καί ὁ διάλογος καί ὄχι «ἡ ἑνός ἀνδρός ἀρχή». Ζητοῦμε λοιπόν ἀπό τήν Ἱεραρχία  τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νά μήν συναινέσει στήν πρόθεση συμφωνίας, γιά τήν ὁποία, ἀληθινά τί ἐμπαιγμός, τόσο ὁ πρωθυπουργός ὅσο καί ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος, ἀλλά καί ἄλλα ἁρμόδια χείλη, θεώρησαν ὅτι εἶναι ἤδη συμφωνία, καθώς διακήρυξαν τήν πρόθεσή τους νά προκηρύξουν τήν πρόσληψη 10.000 δημοσίων ὑπαλλήλων στήν θέση ἡμῶν, τούς ὁποίους κατά τά ἄλλα ἡ δική μας φυσική ἡγεσία μᾶς θεωρεῖ «μή δημόσιους ὑπάλληλους»!

 

            Ἐξουσιοδοτοῦμε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νεκτάριο, ὁ ὁποῖος ὡς ἀληθινός πατέρας ἀπό τήν πρώτη στιγμή πού πληροφορήθηκε τά τῆς συμφωνίας ἐξέφρασε τήν συμπαράσταση, τό ἐνδιαφέρον καί τήν ἀγωνία του γιά μᾶς καί τίς οἰκογένειές μας, ὅπως πράττει ἀδιαλείπτως  ἐδῶ καί δεκαέξι χρόνια, νά μεταφέρει τίς θέσεις μας στήν Ἱεραρχία καί νά ὑπερασπιστεῖ ὄχι δικαιώματα μόνο, ἀλλά κυρίως τήν τιμή πρός τά πρόσωπά μας τήν ὁποία ἐπέδειξαν ὅλες οἱ προηγούμενες κυβερνήσεις καί πού ἡ παροῦσα δείχνει ὅτι θέλει νά θέσει σέ ἀμφισβήτηση”.

 

ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΑΞΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 


 

Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018

Ο εορτασμός του θαύματος “Ουρανού Κρίσις” του Αγίου Σπυρίδωνος.
Τελέστηκε το πρωί της Δευτέρας 12 Νοεμβρίου 2018 στο Iερό Προσκύνημα του Αγίου και Θαυματουργού Σπυρίδωνος ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, επί τη αναμνήσει του θαύματος του Άγιου  “Ουρανού Κρίσις” στις 12 Νοεμβρίου του 1718.

Στο κήρυγμά του ο Πρωτ.  Ευάγγελος Κούτρας,  υπογράμμισε ότι σήμερα 12 Νοεμβρίου η Κέρκυρα, το νησί του Αγίου και Θαυματουργού Σπυρίδωνος, δοξάζει και υμνεί τον Τριαδικό Θεό, που με τις πρεσβείες του Αγίου, θαυματούργησε για άλλη  μια φορά, προστατεύοντας τον ευσεβή Ορθόδοξο λαό του αυτή την φορά από την πνευματική  ασθένεια της πλάνης προς την αλήθεια. Την ασθένεια του εγωισμού και της ανυπακοής στο θέλημα του Κυρίου.

Επιθυμία του ηγεμόνα των Ενετών στην Κέρκυρα Ανδρέα Πιζάνι ήταν να κατασκευάσει Αλτάριο δίπλα στο Σκήνωμα του Αγίου, προκειμένου να τελείται η Λατινική λειτουργία, ως πράξη ευγνωμοσύνης προς τον Άγιο που έσωσε το νησί από τους Αγαρηνούς το 1716. Ο Άγιος Σπυρίδων τον προειδοποίησε πάλιν και πολλάκις ότι δεν έπρεπε να κατασκευάσει το Αλτάριο αυτό. Επηρεασμένος από έναν λατίνο θεολόγο ο Πιζάνι ξεκίνησε τις εργασίες δημιουργίας του λατινικού θυσιαστηρίου. Το βράδυ της 11ης προς 12η Νοεμβρίου 1718 έλαβαν χώρα τρομερά γεγονότα στην πόλη της Κέρκυρας που είχαν σαν αποτέλεσμα τον θάνατο του Ανδρέα Πιζάνι, από την ανατίναξη της πυριτιδαποθήκης της Ακροπόλεως της πόλης. Το θαύμα αυτό αναφέρει ο Ευγένιος Βούλγαρης και ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος.

Καταλήγοντας  ο π. Ευάγγελος τόνισε ότι  ο Άγιος μάς διδάσκει να μην δίνουμε προσοχή σε γνώμες ανθρώπων που δεν κατέχουν την αλήθεια. Να φυλάττουμε την πίστη που νίκησε τον κόσμο, που ανέδειξε ως ιχθύας αφώνους τους πολυφθόγγους ρήτορας. Την πίστη όπου εφύτευσε στον κόσμο την γνώση της μιας Τρισυποστάτου Θεότητος.
  

Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2018

“Η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και οι θρησκευτικές ομάδες των αιρέσεων ”.
Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής 11 Νοεμβρίου 2018 στο Ιερό Προσκύνημα του Αγίου και Θαυματουργού Σπυρίδωνος το εσπερινό κήρυγμα με ομιλητή τον Πρωτ. Ευάγγελο Κούτρα, υπεύθυνο του αντιαιρετικού αγώνα της Ι.Μ. Κερκύρας και με θέμα : “ Η Μία, Αγία, Καθολική και  Αποστολική Εκκλησία και οι θρησκευτικές ομάδες των αιρέσεων ”.

Στον  λόγο του ο π. Ευάγγελος τόνισε ότι η Ορθοδοξία μας έχει την απόλυτη πεποίθηση ότι η Εκκλησία είναι μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική, είναι “Σώμα Χριστού”(Εφ. 1,23), (Α’Κορ. 12,27). Η Εκκλησία είναι το ιστορικό Σώμα του Χριστού, δηλαδή η θεωθείσα ανθρώπινη φύση Του. Ο ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι : “ο Χριστός Εκκλησίας σάρκα ανέλαβε”. Το σώμα είναι ορατό, με δομή, οργάνωση και ορίζεται από τα Μυστήρια. Γνωρίσματα της Εκκλησίας είναι α) η ιστορική συνέχεια που φανερώνεται με την Αποστολική διαδοχή και β) η Ορθοδοξία, δηλαδή σύμφωνα με την Αγία Γραφή είναι “στύλος και εδραίωμα της αληθείας” (Α’ Τιμ. 3,15).

Ακόμη ο π. Ευάγγελος επεσήμανε ότι ο Προτεσταντισμός έχει επινοήσει αιρετικές αντιλήψεις. Εμφανίζει την Εκκλησία διασπασμένη και το Σώμα του Χριστού τεμαχισμένο. Οι νεότερες ομάδες Πεντηκοστιανών και άλλων “χαρισματικών επινοήσεων”, καθώς και οι Μάρτυρες του Ιεχωβά, είτε αρνούνται την ορατή Εκκλησία, κατηγορώντας Την ότι πλανήθηκε, ή ακόμη ότι μετεβλήθη σε πόρνη ! Με αυτόν τον τρόπο διασπούν, διχάζουν, πλανούν, εξαπατούν, σχίζουν, συσκοτίζουν και τυφλώνουν τον νου των ανθρώπων.

Καταλήγοντας ο π. Ευάγγελος υπογράμμισε ότι σήμερα είναι επίκαιρο το “εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία”. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία κάθε αιρετική δοξασία και αποστασία, κάθε πολεμική και κάθε αυτονόμηση, σημαίνει απώλεια των αγαθών που δίνει η Εκκλησία, δηλαδή στέρηση της σωτηρίας και της εν Χριστώ τελείωσης.

Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018

Τα ονομαστήρια του Μητροπολίτου Κερκύρας
Τα ονομαστήριά του εόρτασε την Παράσκευη 9 Νοεμβρίου 2018, Μνήμη του Αγίου Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης  Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος.

Το απόγευμα δέχθηκε στο Επισκοπικό Μέγαρο, τις ευχές του Ιερού Κλήρου του νησιού, της πολιτικής ηγεσίας, αλλά και του Χριστεπώνυμου πληρώματος της τοπικής Εκκλησίας, ευχόμενοι όλοι  έτη πολλά και καλή Αρχιεροσύνη στον πνευματικό τους πατέρα.

Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε όλους εκ βάθους καρδίας για την αγάπη και εκτίμησή τους προς το πρόσωπό του.
  

Αρχιερατικό Συλλείτουργο για τον Άγιο Νεκτάριο στην Ι.Μ. Κερκύρας
Την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018  τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό της Κέρκυρας, Αρχιερατικό Συλλείτουργο, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κερκύρας, Παξών και Δαιποντίων Νήσων κ. Νεκταρίου και συνιερουργούντων  των  Μητροπολιτών Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ, Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας, Μήλου και Μυκόνου κ. Δωροθέου και Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλου, για την εορτή του Αγίου Νεκταρίου.

Τον Θείο λόγο  κήρυξε ο Μητροπολίτης Καισαριανής, ο οποίος αναφέρθηκε σε τρία χαρακτηριστικά γνωρίσματα του βίου  του Αγίου του 20ου αιώνος, του Αγίου  Νεκταρίου. Κατά πρώτον ο Άγιος Νεκτάριος υπήρξε καλός ποιμένας, κατά την έννοια που έδωσε ο Κύριός μας, θυσιάστηκε δηλαδή για τα λογικά πρόβατα που του ενεπιστεύθη ο Χριστός. Δεύτερον ο νεοφανής Άγιος ήταν απλανής διδάσκαλος της Εκκλησίας, διότι ποτέ δεν νόθευσε την αμώμητη Ορθόδοξη πίστη, αλλά απεναντίας ορθοτομούσε τον λόγο της αληθείας. Γνήσιος διδάσκαλος της Εκκλησίας είναι εκείνος που παραμένει εδραίος και σταθερός στην Ευαγγελική διδασκαλία, χωρίς να παρεκλίνει ούτε και στο ελάχιστο από αυτήν. Και τρίτο γνώρισμα του Αγίου Νεκταρίου είναι ότι υπήρξε στοργικός πνευματικός πατέρας. Για την σπουδαιότητα του πνευματικού πατρός ομιλεί πολύ ξεκάθαρα ο Απόστολος Παύλος στην Προς Κορινθίους Α’ επιστολή του : “μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ᾿ οὐ πολλοὺς πατέρας”.  Γι’αυτό κυρίως οι πιστοί οφείλουν να αναγνωρίζουν και να τιμούν τους πνευματικούς τους πατέρες και εν προκειμένω τον Επίσκοπο της επαρχίας τους, για τον καθημερινό του κόπο, την προσευχή του και την ανησυχία του για το ποίμνιό του.

Κλείνοντας ο κ. Δανιήλ ευχήθηκε στον εορτάζοντα Μητροπολίτη Κερκύρας κ. Νεκτάριο, ο οποίος κοσμεί την Εκκλησία της Ελλάδος,  τα έτη του να είναι πολλά και να συνεχίσει να διαποιμαίνει θεοφιλώς την Εκκλησία της Κερκύρας, των Παξών και των Διαποντίων Νήσων, δίδοντας καθημερινά την Σταυροαναστάσιμη μαρτυρία.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο κ. Νεκτάριος ευχαρίστησε τους Μητροπολίτες που τον τίμησαν με την παρουσία τους, για την αδελφική τους αγάπη, καθώς και τον κλήρο, τα στελέχη της Ιεράς Μητροπόλεως και το λαό της τοπικής Εκκλησίας, για την εκτίμησή τους προς το πρόσωπό του.   

 

Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018

Αρχιερατικός Εσπερινός για τον Άγιο Νεκτάριο στην Κέρκυρα.
Το απόγευμα της Πέμπτης 8 Νοεμβρίου 2018 τελέστηκε στο Ιερό Προσκύνημα του Αγίου και Θαυματουργού Σπυρίδωνος, Πολυαρχιερατικός Εσπερινός μετά αρτοκλασίας για τον Άγιο Νεκτάριο, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλου και συγχοροστατούντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ και του εορτάζοντος επιχώριου Μητροπολίτου Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκταρίου.

Στην προσφώνησή του ο κ. Νεκτάριος καλωσόρισε τους δύο  Μητροπολίτες, υπογραμμίζοντας παράλληλα την μακροχρόνια φιλία τους, η οποία ξεκίνησε σε καιρούς ωραίους, όπου ο σεβασμός προς την Εκκλησία υπήρχε ακόμη και οι άνθρωποι νέοι και παλαιότεροι ήταν υπερήφανοι και για την Ορθόδοξη πίστη τους και για την πλούσια Ελληνική παράδοση, σε αντίθεση με την σημερινή εποχή που επικρατεί η σύγχυση και η απώλεια πνευματικού προσανατολισμού.

Ακόμη ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε εν συντομία στον βίο του εορτάζοντος Αγίου Νεκταρίου, ενός νεοφανούς Αγίου, που μάς αποδεικνύει ότι ο Παράκλητος είναι παρών εντός της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, έως της συντελείας του αιώνος.

Καταλήγοντας ο Μητροπολίτης Κερκύρας ευχαρίστησε τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλο και Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ, αλλά και όλους του Ιερείς, τους Μοναχούς και Μοναχές της τοπικής Εκκλησίας, μα πάνω από όλους τον πιστό λαό της Κέρκυρας, για την αγάπη του στο πρόσωπο του πνευματικού του πατέρα και τις προσευχές του, οι οποίες τον ενισχύουν.

Ακολούθως τον Θείο λόγο κήρυξε ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλος, ο οποίος αφού ευχαρίστησε και εκείνος εκ μέρους του τον κ. Νεκτάριο τόνισε ότι ο Άγιος Νεκτάριος πέτυχε το επιθυμητό, ουχί το κατ’άνθρωπον, αλλά τα πάντα διά τον Θεόν. Έγινε κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, διότι πραγμάτωσε στην δική του βιοτή το Θείον θέλημα. Η καρδιά του Αγίου Νεκταρίου πυρπολούνταν από αγάπη για τον Νυμφίο Χριστό.

Επίσης ο κ. Παυλός τόνισε παρενθετικά ότι ο Επίσκοπος είναι ο ταμιούχος της Θείας Χάριτος. Στους καιρούς της ισοπεδώσεως, στους οποίους ζούμε και ασεβούμε συνεχώς, πρωτίστως στον εαυτό μας και κατ’επέκταση στον Θεό και στους αδελφούς μας, έχουμε καταλύσει αρχές, αξίες, ήθη, παραδόσεις, με αποτέλεσμα να βασιλεύει το εγώ. Μονάχα αν πιστεύουμε στον Σταυρό και στην Ανάσταση του Χριστού, τότε μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε την σημασία του κατ’εικόνα Θεού πλασθέντος ανθρώπου. Σκοπός του πιστού είναι η Αγιότητα και η ένωσή του με τον Κύριο. Είναι πράγματι πολύ λυπηρό η κορωνίδα της Θεϊκής δημιουργίας, ο άνθρωπος, να κυλιέται σαν τους χοίρους στον βούρκο της εμπαθούς καταστάσεως και της έπαρσης. Τέτοιοι άνθρωποι κακεντρεχείς πολέμησαν και τον Άγιο Νεκτάριο, τον συκοφάντησαν και τον λοιδόρησαν αδίκως. Όμως στο τέλος θριάμβευσε η αλήθεια, που είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός.

Κλείνοντας ο Μητροπολίτης Κοζάνης αφού ανέφερε εμφατικά ότι η πίστη στον Θεό και στους Αγίους του ενδυναμώνει τον άνθρωπο, επεσήμανε ότι ο λαός της Κέρκυρας μπορεί να νιώθει υπερήφανος εν Κυρίω, για τον  σεπτό του Ποιμενάρχη, ο οποίος πριν λάβει τον τρίτο βαθμό της Ιεροσύνης, βίωσε όντας Μοναχός και την υπακοή και την ταπείνωση, αλλά και την ακτημοσύνη.

Τέλος ο κ. Παύλος ευχήθηκε Κύριος ο Θεός να χαρίζει στον Μητροπολίτης Κερκύρας την κατ’άμφω υγεία και να συνεχίζει να ορθοτομεί τον λόγο της αληθείας. 

Η Σύναξη των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ στην Ι.Μ. Κερκύρας.
Το πρωί της Πέμπτης 8 Νοεμβρίου 2018 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος ιερούργησε στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ στο χωριό Δουκάδες.

Στο κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος ανέφερε ότι ο Θεός εκτός από τον κτιστό κόσμο δημιούργησε και τον πνευματικό, στον οποίο ανήκουν τα Αγγελικά Τάγματα, ήτοι  Σεραφείμ,  Χερουβείμ,  Θρόνοι,  Κυριότητες, Δυνάμεις, Εξουσίες, Αρχές, Αρχάγγελοι και Άγγελοι. Όλα αυτά τα πνευματικά όντα διακονούν και δοξολογούν  τον Τριαδικό Θεό. Ένα τάγμα όμως, αυτό του Εωσφόρου, εξέπεσε και έτσι οι Άγγελοι αυτοί μετατράπηκαν σε δαίμονες και έργο τους είναι να πολεμούν τον Θεό και να οδηγούν τους ανθρώπους στην οδό της απωλείας.

Έτσι και σήμερα, συνέχισε ο Μητροπολίτης Κερκύρας, πολλοί άνθρωποι έχουν δαιμονοποιηθεί, αφού έχουν απομακρυνθεί από τον Χριστό, διακατεχόμενοι από εωσφορικό εγωϊσμό και φιληδονία. Πιστεύουν εσφαλμένα ότι με τις δικές τους δυνάμεις θα μπορέσουν να τελειοποιηθούν. Ιδίως οι άνθρωποι αυτοί που κατέχουν θέσεις κλειδιά, παίρνουν εντολές από σκοτεινά κέντρα του εξωτερικού με σκοπό να οδηγήσουν τον λαό μας στην καταστροφή.

Επιπλέον ο κ. Νεκτάριος τόνισε ότι ο Ιερό Κλήρος και ο πιστός λαός κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, ομοιάζουν με τους Αγγέλους, που δοξολογούν  τον Τριαδικό Θεό. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε στην προσευχή μας τον φύλακα Άγγελό μας, που βρίσκεται πλησίον μας και θα παραλάβει την ψυχή μας, οδηγώντας την στον Κύριο. Με τον πνευματικό του αγώνα ο  Χριστιανός δοξολογεί τον Δημιουργό του και τιμά τον φύλακα Άγγελό του.

Κλείνοντας ο Σεβασμιώτατος αφού ευχήθηκε οι Άγιοι Άγγελοι να σκεπάζουν και να ευλογούν την πατρίδα μας, συνεχάρη τους διδασκάλους του Δημοτικού σχολείου της περιοχής που συνόδευσαν τους μαθητές στον Ιερό Ναό.