Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017

Επιστολή συμπαράστασης του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κερκύρας κ. Νεκτάριο

 
Επιστολή συμπαράστασης προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κερκύρας κ. Νεκτάριο με αφορμή τις πρόσφατες πλημμύρες στην περιοχή της Λευκίμμης και τις καταστροφές που έγιναν εκεί έστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος.
Στην επιστολή του ο Παναγιώτατος, μεταξύ άλλων, αναφέρει:
«Μετά λύπης επληροφορήθημεν περί των σφοδρών καιρικών φαινομένων τα οποία έπληξαν, και μάλιστα θανατηφόρως, την υμετέραν Θεόσωστον Επαρχίαν και σπεύδομεν διά της παρούσης να συμπαρασταθώμεν τή υμετέρα φίλη Ιερότητι.
Αντιλαμβανόμεθα την τραγικότητα της καταστάσεως και ιστάμεθα μετά πατρικού ενδιαφέροντος παρά το πλευρόν του πάσχοντος ποιμνίου της υμετέρας Επαρχίας εκφράζοντες την συμπάθειαν της Μητρός Εκκλησίας και ημών προσωπικώς, καθώς ουχί άπαξ έσχομεν την ευκαιρίαν να συναντήσωμεν τα πρόσωπά των γενόμενοι αποδέκτης των ειλικρινών αισθημάτων τιμής και αγάπης προς τε τον Ιερόν Θεσμόν του Οικουμενικού Πατριαρχείου και προς την ημετέραν Μετριότητα. Είμεθα πλησίον σας, Ιερώτατε άγιε αδελφέ!
Όθεν από του εν τω πελάγει της Ιστορίας κλυδωνισθέντος άλλά μη καταποντισθέντος Φαναρίου επιδαψιλεύομεν καί επικαλούμεθα προς πάντας υμάς, κλήρον και λαόν, την εξ ύψους δύναμιν και ένίσχυσιν, άμα δέ καί την Πατριαρχικήν ημών ευλογίαν όπως Κύριος ο Θεός, ταις πρεσβείαις των Αγίων προστατών υμών Σπυρίδωνος Τριμυθούντος του Θαυματουργού και Θεοδώρας της Αυγούστας, καταπαύση εις την νήσον των Φαιάκων την "Όδύσσειαν” .
Ο Μητροπολίτης Κερκύρας απάντησε ευχαριστώντας τον Παναγιώτατο για την αγάπη και το ενδιαφέρον του κάτι που δείχνει την πατρική στοργή για τους κατοίκους του νησιού καθώς αποτελεί τιμή για τον τόπο μας, ζητώντας από τον Οικουμενικό Πατριάρχη την προσευχή του για να μην δοκιμαστεί το νησί μας περαιτέρω.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου